Detajet

Administratë

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Kastriot
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
23 November 2020

Përshkrimi

Kompania “AgroKor” sh.p.k. Shkabaj, shpall konkurs për vende të reja pune në pozitën:

Administratë – 1 vend pune
Orari i plotë.

Kualifikimi për vendin e punës:
- Diploma Bachelor ne Ekonomi (obligative)
- Përvoja e punës së paku 2 vite në administratë

Pershkrimi i punës:
-Përgjegjëse për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
-Koordinon dhe regjistron të gjitha dokumentet financiare,etj;
-Regjistron të hyrat, shpenzimet si dhe urdhëresat tjera në programin përkatës;
-Mirëmban, arkivon si dhe sistemon dokumentet;
-Barazimi i stoqeve me kontabilitet etj;
-Asistencë për dokumentacione;
-Mban regjistër të saktë dhe të plotë;
-Faturon të gjitha faturat dalëse;
-Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës;

Mënyra e aplikimit:
Aplikacioni shkarkohet në formën elektronike, dhe së bashku me CV, dokumentet tjera si dhe foton dërgohen në email adresën: [email protected]

Shkarko aplikacionin
Data e fundit per aplikim 23.11.2020

Galleria