Detajet

Arkitekt /e

1 Pozita
Industria:
Arkitekturë / Dizajn Interier
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
17 September 2021

Përshkrimi

Kompania:  Lesna Trade Sh.p.k
Lokacioni: Prishtinë
Pozita: Arkitekt /e

Detyrat e punes:
- Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e klientëve,
- Matja ne Terren,
- Dizajnimi i produkteve dhe përgaditja e projekteve sipas kerkesave te klienteve,
- Kalkulimi i kostove dhe llogaritja e materialeve,
- Përgaditja e ofertave dhe prezantimi i ofertave tek klientet,
- Përgaditja e vizatimeve teknike per prodhim dhe montim, 
- Menaxhimi dhe porositja e  materialeve  per prodhim dhe montim, 
- Menaxhimi i  projekteve te nenkontraktoreve 
- Mbikqyrja dhe menaxhimi i proceseve te prodhimit ne puntori,
- Mbikqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projekteve ne terren, 
- Planifkimi dhe realizimi i projekteve dhe puneve sipas planeve dinamike,
- Përgaditja e raporteve  ditore, javore dhe mujore per punet e perfunduara,

Kualifikimet arsimore dhe përvoja:
- Te ketë paraqitje profesionale,
- Përvojë se paku 2 vite në Arkitekturë, Dizajn,Prodhim , Mbikqyrje te Projekteve
- Përvojë të gjerë me ArchiCad, AutoCAD dhe Microsoft Office.
- Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt.
- Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale.
- Mirepritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave.
- Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve
- Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse.
- Te  kete  njohuri të gjuhës angleze e domosdoshme .
- Të ketë patentë shofer, Kategoria B.

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, CV-të, dokumentet e shkollimit, referencat e punës, përvojat e mëparshme, ku duhet të ceket edhe pozita për të cilën aplikoni duhet t’i dërgoni në e-mail adresën: [email protected]

Data e fundit për dorëzimin e dokumenteve është 17.09.2021; Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Galleria