Detajet

Asistent i Logjistikës

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
31 January 2022

Përshkrimi

MUNDËSI PUNËSIMI
Ne jemi duke kërkuar një Asistent i Logjistikës për të marrë pjesë në operacionet dhe aktivitetet tona të depos. Kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për sigurimin e stoqeve në mënyrë të rregullt të organizuar dhe të sigurt 

Asistent i Logjistikës

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Përgjegjës për mbarëvajtjen e artikujve të deponuara në depon e kompanisë.
- Përgjegjës për bartjen e artikujve të kërkuara nga kompania deri tek zyret e kompanisë.
- Bën monitorimin e artikujve të dorëzuara tek punonjësit e tjerë të kompanisë për nevoja të tyre ditore 
- Përgjegjës për shkarkimin e artikujve
- Përpilimi dhe inspektimi i dokumentacionit të lidhur me transportin
- Shkarkimi i dërgesave hyrëse dhe rishikimi i përmbajtjes së tyre
- Paketimi i stoqeve në mënyrë të rregullt të organizuar dhe të sigurt.
- Raportimi në bazë javore/mujore/vjetore për aktivitetet në depot e kompanisë.
- Punë të tjera të kërkuara nga menaxhmenti.
- Drejtimi dhe kryerja e detyrave rutinë të pastrimit të depove.
- Obligohet të ketë kujdes për pamjen personale.
- Obligohet që ta respektoj Rendin shtëpiak të ndërrmarrjes. 

Kualifikimet:
- Diplomë mbi shkollimin e mesë 
- Kualifikime teknike apo çertifikatë në fushën si logjistikë, prokurim, blerje dhe furnizim
- Aftësi të mira organizative, vëmendje ndaj hollësive dhe aftësive për të menaxhuar kohën në mënyrë efektive,
- Njohuri Bazë për kërkesat për mirëmbatjen e automjeteve 
- Njohuri të mira të rajonit të Kosovës
- Shkathtësi të avancuara kompjuterike: Njohuri ne MS Office (word, excel, etj).
- Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim
- Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin
- Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm
- Aftësi për të punuar në ekip dhe për të dëgjuar
- Aftësi fizike për të lëvizur pajisje
- Qasje të këndshme dhe pozitive në komunikimin me klientë.
- Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive
- Patentë shoferi dhe pervojë të shkëlqyer në vozitje

Dokumentet e kërkuara:
-
CV 
- Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
- Referencat e punës
- Letër motivimi

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: [email protected] dhe tek rubrika “subject” të ceket EMRI MBIEMRI DHE POZITA E KANDIDATIT E SAKTE PER TE CILEN APLIKONI.

Galleria