Detajet

Asistente në shitje & Arkatare

2 Pozita
Charlie
Industria:
Shitje, Shitje Direkte
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
20 January 2022

Përshkrimi

Butiku Charlie ne Grand Store hap konkurs për vend të lirë pune, për:  

Asistente ne Shitje
Arkatare

ASISTENTE NE SHITJE
Kualifikimet:
-
Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
- Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit. 
- Preferohet njohja e gjuhës Angleze.
- Te jete ambicioz/e dhe me pervoje pune ne shitje

Mënyra e Aplikimit: 
Dërgoni CV-në tuaj në e-mail [email protected]  duke shkruar në subjekt: 
EMRI, MBIEMRI - ASISTENTE NE SHITJE.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë. 
Vendi: Qendra Tregtare "Grand Store" Veternik-Prishtine.

ARKATARE
Kualifikimet:
-
Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
- Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit. 
- Preferohet njohja e gjuhës Angleze.

Mënyra e Aplikimit: 
Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: [email protected]  duke shkruar në subjekt: EMRI, MBIEMRI - MENAXHERE

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë. 
Vendi: Qendra Tregtare "Grand Store" Veternike-Prishtine.

Afati i fundit per aplikim: 30 Janar, 2022

Galleria