Detajet

Asistent/e të shitjes dhe depoist/e

2 Pozita
Industria:
Shitje
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
17 August 2022

Përshkrimi

A&M MEGA STORE  hap vende të lirë pune për individët e interesuar:

Pozitat:                       Asistent/e të shitjes dhe depoist/e ( M/F )
Vendi i punës :           Lipjan (tek QMI), Fushë Kosovë, Mitrovicë, Prizren
Orari i punë:              I plotë
Afati për aplikim:      Deri më  18 / 08 / 2022

Asistent/e te shitjes:
Detyrat dhe përgjegjësit:

- Mirëpret dhe shërben klientët, njofton klientët rreth ofertave dhe arritjeve të reja të artikujve;
- Përkujdeset për sektorin e caktuar, rregullon palimin, rënditjen dhe organizimin vizuel të mallit;
- Përcjell artikujt e shitur, evidenton mungesat e artikujve dhe i raporton tek stafi përgjegjës;
- Vendos çmime dhe deklaracione në produkte;
- Evidenton dhe i raporton artikujt aktiv dhe pasiv të sektorit;
- Kujdeset për mirëmbajtjen e hapsirës punuese në sektorë.

Depist/e
Detyrat e punës:
-
Pranon, lëvizë, bartë, klasifikon dhe sistemon artikujt sipas standardëve, kërkesave të kompanisë;
- Përgaditë, shoqëron dhe dorëzon mallin tek sektori i caktuar;
- Paketon dhe vendos tiketa / çmime në produkte;
- Selekton, ndanë hapsirën për deponim të mallërave dhe sistemon mallërat në pjesët e caktuara;
- Shkarkon dhe ngarkon mjete të ndryshme të transportit të mallërave;
- Numëron dhe raporton stokun e mallërave, sipas nëvojes dhe në baza periodike;
- Punon dhe vepron sipas udhëzimëve që pranohën nga Menaxheri i Depos.

Kriteret dhe aftësitë e nevojshme:
-
Arsimimi i mesëm ose i lartë;
- Njohuri mbi principet e shitjes dhe përvojë pune paraprake së paku 6 muaj;
- Të jetë person pozitiv, energjik dhe me vetë iniciativë;
- Të jetë komunikues, organizativ, sistemues;
- Shkathtësi të mira matematikore/numërike;
- Fleksibil dhe i shpejt në kryërje të detyrave;
- Gatishmëri të punoj nën presion;
- Njohuri të mira të programeve kompjuterike dhe të gjuhëve të huaja.

MËNYRA E APLIKIMIT:
Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV, në email:  [email protected]
Ju lutem të shënohet në subjekt Pozita dhe Qyteti.

Galleria