Detajet

Brand Manager (Kozmetikë)

1 Pozita
Industria:
Marketing, Shitje, Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
13 April 2024

Përshkrimi

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.
Shpallim konkurs për:

BRAND MANAGER (Kozmetikë)

Përgjegjësitë kryesore:
- Përgjegjës për arritjen e objektivave të caktuara dhe komunikimit me partner;
- Asiston në udhëheqje të ekipës dhe koordinim të punëve;
- Bënë analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe strategjive;
- Planifikon, realizon buxhetin dhe asiston në aktivitetet e duhura që ndihmojnë vendosjen e produktit në treg;
- Ndikon në rritjen e vetëdijes për brendin dhe motivon rritjen e kërkeses nga konsumatorët;
- Përgadit raporte të caktuara për brendin duke përfshi aktivitetet e marketingut dhe rezultatet e shitjës;
- Mbikëqyrë shitjën dhe analizon tregun konkurrues.

Kushtet e përgjithshme:
- Përvojë pune së paku një (1) vjet në pozitë të ngjashme;
- Preferohet shkollim i lartë professional;
- Të ketë njohuri të avansuar kompjuterike si dhe i/e gatshëm për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Ëord, Excel, Internet, etj.);
- Njohuria e gjuhës Angleze e domosdoshme, dhe gjuhëve tjera është përparësi;
-
Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
- Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.
Migros Group
Zona industriale 4, 12000
Prishtinë, Kosovë

Galleria