Detajet

Data analist /Analist/e i/e të dhenave

1 Pozita
Industria:
Burime Njerëzore
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Pejë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
04 October 2021

Përshkrimi

KONKURS PUNE

Pozitat: - Data analist /Analist/e i/e të dhenave  
Vendi: Pejë
Lloji: Orari plotë

Detyrat dhe përgjegjësitë : 
- Interpreton të dhenat,analizon rezultate duke perdorur teknika statistikore;
- Zhvillon dhe implementon bazat e të dhenave,sistemeve te mbledhjes se të dhenave ,analitikës se   të dhenave dhe strategjive të tjera;
- Të menaxhoj dhe perpunoj sasi të medha të dhënash;
- Meret me sigurimin e disponueshmerisë të dhënave ,cilësinë e tyre në menyrë që të vihen në sherbim të Kompanisë.
- Pergjegjes për pergaditjen e raporteve ditore,javore, mujore dhe cdo nevojë tjeter biznesi për të dhenave në mënyrë që të ndihmoj menaxhmentin të marr vendime te duhura;

Kërkesat :
- Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike, Matematikë, Ekonomi ose fusha të ngjajshme,
- Te paktën 2 vite përvoje pune në MS SQL
- Njohuri të shkëlqyera në përdorimin e aplikacionit QlikView ose Qliksense
- Njohuri të mira të paketes Microsoft Office, aftesi te avansuara ne perdorimin e Excel
- Njohuri të përgjithshme mbi sjelljen e konsumatoreve dhe trendet e industrisë Retail,
- Aftësia për të mbledhur, gjurmuar dhe analizuar sasi të mëdha të dhënave.

Ju përfitoni:
- Saktësi në pagë
- Sigurim  Shëndetësorë
- Asistencë edukim dhe trajnime shtesë
- Rekreacion

Express Store - "2 Hapa Larg"- Kompania më e re në vend me rrjetin e saj të marketeve te shitjes me pakicë, eshte ne hapat e saj te rritjes cdo dite e me shume dhe zgjerimit te njesive në gjithë rajonin . Si nevoje per plotesimin e kerkesave ne pune dhe krijimin e stafit, jemi ne kërkim per punëtor të zellshëm, ambicioz dhe të gatshëm për punë dhe sfida të reja ne pozitat perkatese.

Procesi i Aplikimit Të gjithë të intersuarit për këtë vend pune që ofrohet  me benefitet dhe mundesitë më të mira në treg, mund të aplikojnë online duke dërguar CV në adresën elektronike: [email protected] Konkursi mbetet i hapur nga data: 14.09.2021 deri  04.10.2021.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme