Detajet

Farmacist/e i/e Përgjithshme

2 Pozita
Bipharm
Industria:
Medicinë
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:
B

Deadline:
06 August 2021

Përshkrimi

K O N K U R S 
PËR

Farmacist/e i Përgjithëshëm
Teknik/e -
Teknik. 

Operatori farmaceutike me shumicë Bipharm me seli në Prishtinë, me zgjerimin e fushës së veprimtarisë dhe strategjisë së marketingut dhe shitjes në Kosovë kërkon bashkëpunëtorë, me ç’rast shpallë konkurs për disa vende të punës.

Përshkrimi i punës:
Pergjegjësitë:
- Të prezentojë produktet farmaceutike, e gjithashtu të mbajë kontakte personale me barnatore, ordinanca, spitale, klinika, të mbajë regjistra dhe përkthime të punimeve shkencore.
- Të gjenerojë shitje të produkteve, të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në vazhdimësi.
- Të përcjellë segmentimin dhe rregullat e targetimit për klasifikimin e klientëve në kategoritë përkatëse.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:
- Diplomë universitare: Farmaci/Mjekësi dhe përvoja në punë është obligative.
- Të kenë liqencën.
- Njohuri të punes me kompjuterë  (MS Office – Word, Excel, Powerpoint);
- Të kenë patent shoferi të kategorisë B – valide;
- Të fletë rrjedhshëm gjuhen Angleze
- Eksperienca në këtë fushë do te ishte një avantazh.

Nëse mendoni se keni aftësi përkatese, ju lutemi dërgoni CV tuaj me shenjën “ konkurs” deri më datë 06.08.2021 në email adresën: [email protected].

Vetëm personat të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të merren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

Galleria