Detajet

Financier - Kontabilist

1 Pozita
Magic ICE
Industria:
Prodhimtari, Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
30 October 2021

Përshkrimi

MAGIC ICE është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit.

Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:
FINANCIER - KONTABILIST

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

- Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
- Të jenë të motivuar për punë;
- Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT:

- Të ketë Diplomë Universitaretë Fakultetit Ekonomik;
- Të jetë kontabilist/e i/e (preferuara)
- Përvojë pune së paku 2 vjeçare në fushën e financave (Ta ketë të dëshmuar me referencë); e preferuar
- Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës
- Njohja e programit të kontabilitetit PRO-DATA ;
- Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Veçanarisht Excel)
- Njohja e gjuhës Angelze – e Preferuar
- Certifikata e SCAAK konsiderohet përparsi
- Zotësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshime për punë;
- Zotësi të mira komunikimi me klientët;
- I/e gatshëme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
- I/e gatshëme për vizita në teren;
- Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshme për punë.

Detyrat e punës për pozitën:
- Regjistron transaksionet ditore në sistemin e kontabilitetit;
- Regjistrimet në kontabilitet, respektivisht faturat shitëse, blerëse, shpenzime, etj;
- Regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në kontabilitet;
- Regjistrimin dhe llogarimbajtjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime, borxhe etj;
- Përfaqësimin e biznesit para institucioneve financiare kur kërkohet nga punëdhënësi;
- Ndihmon në përpunimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të brendshme per klientet specifik;
- Pranimin dhe dorezimin e porosive nga klientet;
- Përgaditjen e pasqyrave financiare vjetore, analizën e tyre;
- Raporte të klintëve, analitikë e klientëve, raporte dhe analitikë për produkte;
- Punë të kontabilitetit
- Menaxhimin e pagesave më arkë;
- Prezentimi i biznesit nëse kërkohët nga kompania;
- Punë administrative;
- Punë të tjera në lëminë Financave dhe të kontabilitetit më interes për kompaninë.
- Barazimet fizike ,materiale dhe finaciare te depove,bleresit,furnitoret,tjerat barazime sipas kerkeses

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
- Diploma e Univesitetit;
- Certifikatë e Kontabiliteti e preferuar
- Kopja e letërnjoftimit;
- Vërtetimi/Referencë e përvojës së punës (Duke përfshirë Nr. kontaktues);
- Letër motivuese;
- CV;

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në [email protected]

ose per informim ne  tel: ne 049125605  nga ra 10 deri ne ora 15 e hene deri te ejten, kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Galleria