Detajet

FTESE PER OFERTË

Pozita
Industria:
Auto / Paisje
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
08 April 2021

Përshkrimi

FTESË PËR OFERTË

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.
SOS Fshatrat e Fëmijëve duke përfshirë të gjithë projektet në kuadër të organizatës, fton kompanitë e specializuara dhe të interesuara për:

Furnizim me: Shërbime printimi

Të interesuarit mund të marrrin listën e specifikimit në email adresën: [email protected] deri me 30.04.2021

Dokumentet e nevojshme:
Oferta duhet të përmbajë:
-Certifikatën e biznesit/ NUI
- Cmimet në listën e specifikuar të kuotohen në EURO pa TVSH
- Vlershmëria e ofertës duhet të jetë 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë
- Kompania duhet t’i ketë të gjitha pajisjet dhe logjistikën e nevojshme për ofrimin e artikujve deri në lokacionin tonë.

Me rastin e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i përzgjedhur duhet të dorëzojë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale, ose vërtetimin tatimor brenda afatit 2 muaj
Ofertat duhen të jenë (1 në origjinale + 1 kopje) në pliko të mbyllur, të specifikuara për: “Shërbime printimi” dhe të dorëzohen në SOS-Fshatrat e Fëmijëve Rr. 1 Tetori p.n. Velani cdo ditë pune nga ora 09:00-16:00 deri me datën: 03.05.2021

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2010
Numri Stafit51-200

Punë të Ngjajshme