Detajet

Inxhinier i Elektros

1 Pozita
Industria:
Inxhinieri
Lloji i Punës:
Projekt / Sezonale / Specifike
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
30 November 2020

Përshkrimi

European College of Kosovo është institucion professional i cili ofron programe profesionale, trajnime, ndërmjetësim në punësim, shërbime ligjore dhe Vlerësimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Si subjekt i liçencuar nga Ministria e Punës & Mirëqenies Sociale për të ofruar shërbime profesionale nga fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në punë, ekipi jonë po rritet andaj shpallim konkurs për këtë pozita pune

1.Inxhinier i Elektros i çertifikuar nga MPMS ose AME
Vendi:
Prishtinë
Orari i punës:  Jo i rregullt / Angazhim sipas nevojës

Kualifikimet e kërkuara
- Kandidatët e interesuar duhet të jenë të liçencuar nga Ministria e Punës & Mirëqenies Sociale (Inspektoriati i Punës) për Vlerësimin e Riskut ose Agjensionin për Menaxhimin e Emergjencave (E dëshirueshme)
- Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-të e tyre si dhe licencën e skenuar në formë elektronike në e-mail adresen: [email protected] duke specifikuar pozitën për të cilën aplikojnë.

Shënim: Do të kontaktohen vetëm kandidatët që i përmbushin kriteret si më lartë.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme