Detajet

Inxhinier i Ndërtimtarisë

1 Pozita
K Group
Industria:
Inxhinieri
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prizren
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
02 May 2021

Përshkrimi

Kompania “K Group” në Prizren, shpallë konkurs për 1 Inxhiner të Ndërtimtarisë!

Përshkrimi i punës:
- Të jetë i aftë të kryej vizatimin, rishikimin dhe mbikqyrjen e projekteve me kërkesat arkitektonike dhe inxhinierike, në përputhje me modelin dhe buxhetin e ndërtimit.
- Diplomë universitare master në Inxhinieri të Ndërtimtarisë.
- Përvojë se paku 2 vite përvojë pune.
- Të ketë paraqitje profesionale.
- Njohuri të gjuhës angleze.
- Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt.
- Aftësi komunikuese.
- Aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe hulumtimit (data research).
- Shkathtësi funksionale dhe teknike.
- Të përshtatet ne punë grupore.

Detyrat dhe përgjegjësitë
- Bën analizë të plotë projektit dhe planifikon të gjitha aktivitetet e punëve ndërtimore;
- Organizon/mbështet dhe jep instruksione për kontraktorët e kompanisë dhe bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
- Informon udhëheqësit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
- Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
- Pranimin dhe implementimin e detyrave nga udhëheqësi dhe implementimin e tyre në vend-punishtë;
- Detyrat tjera të përcaktuara nga eprori;
- Eksploron mundësi të reja për avancim të cilat i shtojnë vlerë kompanisë;
- Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejt;
- Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë.

Lloji i punës: Full Time
Afati i aplikimit: Deri më 02/05/2021
Të interesuarit të lajmërohen në emailin: [email protected] ose në numrin e telefonit: +383 49403888
Adresa e kompanisë: Prizren, Rr. William Walker, Blloku A1, Kati V, Nr. 21.

Galleria