Detajet

Inxhinier i Ndërtimtarisë

1 Pozita
AZTECH
Industria:
Inxhinieri
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Kastriot
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
31 August 2022

Përshkrimi

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë për lëminë e elektronikës në tregun Kosovar. Aktualisht kompania AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Kompania AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

Inxhinier i Ndërtimtarisë
Vendi: Parku i biznesit - Obiliq

Kualifikimet, detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Inxhinieri duhet të ketë mbaruar Fakultetin Bachelor ose Master, dega Konstruktiv.
- Inxhinieri i ndërtimtarisë ka për detyrë mbikqyrjen e punëve në teren. Projekti i përket ndërtimit të qendrës logjistike për AZTECH.
- Inxhinieri duhet të jetë i përgatitur që të merret me organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, paramasën, specifikimet teknike dhe standardet deri në çertifikimin e punimeve dhe dorëzimin e objektit.
- Planifikon mënyrën e realizimit të objektivave dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e tyre;
- Identifikon çdo pengesë në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit;
- Identifikon problemet teknike që kërkojnë zgjidhje për mbarëvajtjen e punimeve, drejton dhe propozon mënyrat dhe format e zgjidhjes së tyre;
- Raporton në baza ditore tek përgjegjësi duke dorëzuar dokumente mbështetëse për punën e bërë në punishte;
- Ndjek dhe siguron që rregullat e etikës dhe disiplinës në punë të zbatohen me korrektësi;
- Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected]
Afati për aplikim deri me datë: 31.08.2022
Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme