Detajet

Kontabilist/e

1 Pozita
Industria:
Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
30 September 2021

Përshkrimi

 “OLYMP HAUS” SH.P.K, kompani ndërtimi në sektorin e drurit, shpall konkurs për pozitën:

Kontabilist/e
Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Përgatitjen e raporteve për analiza të shitjeve dhe blerjeve në baza mujore;
- Përgatit regjistrimet, harmonizimin e arkëtimeve dhe pagesave në  sistemin e kontabilitetit;
- Evidenton saktësinë e stoqeve në baza të dirixhuara nga menaxhmeti dhe jep informacion për çdo parregullësi eventuale;
- Përgatit Pasqyrat Financiare dhe përcjell procesin e Auditimit të tyre;
- Përgatit raporte për deklarimet pranë Administrates Tatimore të Kosovës (ATK);
- Detyra tjera të caktuara nga Menaxhmenti;

Kandidati duhet të ketë:
-
Diplomë Universitare;
- Njohuri të mira të kompjuterit dhe pakos Microsoft Office;
- Njohuri të mira në ndonjë softuer kontabiliteti/finance;
- Njohuri të mira në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve;
- Preferohet të jetë anëtar i ndonjë shoqate të kontabilistëve si ShKÇAK;
- Përvojë pune në fushën relevante, më së paku 2 vite;
- Njohja e gjuhës angleze;
- I/e vet motivuar në punë;
- Aftësi të mira në të shkruar dhe në të folur;

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (CV dhe referencat në adresën [email protected]). Afati për aplikim deri më 30.09.2021.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme