Detajet

Kostumograf

1 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Fushë Kosovë
Edukimi:
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
29 May 2020

Përshkrimi

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall:

K O N K U R S
Për këto vende të lira pune:
Kostumograf (1 pozitë)
 
Kushtet dhe kriteret:
- të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi skenografi (3) dhe kostumografi (4) ose të ngjashme;
- Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e projekteve në teatër e film;
- Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tyre përmes portfolios së punëve të kryera;
- Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
- Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
- Njohja e programeve kompjuterike për realizimin e projekteve është e domosdoshme.
 
Dokumentet e nevojshme që kërkohen:
Kandidatët duhen t’i dorëzojnë dokumentet e kompletuar si vijon:
• Dëshminë për shkollimin e mbaruar (diplomë);
• Dëshminë mbi përvojën e punës profesionale;
• Ndonjë referencë nga regjisorët apo teatrot;
• Dokumenti i identifikimi;
• Letër motivuese.
 
Afati i aplikimit:
Afati për aplikim është i hapur deri më 29 maj 2020, ora 16:00.
 
Mënyra e aplikimit:
Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin e skanuar, dhe letrën motivuese për pozitën që aplikojnë në email adresën:


Galleria