Detajet

Office Manager

1 Pozita
Industria:
Menaxhment
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
18 August 2022

Përshkrimi

Kompania: HORECA LLC
Vendi: Prishtinë
Pozita: Office Manager

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
- Përgjegjës për planinifikimin, drejtimin, organizimin dhe monitorimin e ekipit të shitjes;
- Implementon në mënyrë të sukseshme strategjinë e shitjes;
- Monitoron ekzekutimin e planeve në mënyrë që të sigurohet realizimi i objektivave;
- Harton grafikun e punës për të gjithë strukturat vartëse;
- Koordinon dhe organizon punën e përditshme sipas prioriteteve kohore;
- Të mbështesë dhe të orientoj stafin gjatë përmbushjes së detyrave të tyre ditore;
- Zhvillimi dhe ruajtja e marrdhënieve me klientë dhe zgjerimi i portofolit;
- Njohje shumë e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
- Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;
- Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga punëdhënësi.

Kualifikimet/Kërkesat:
-
Të ketë të përfunduar studimet Bachelor;
- Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
- Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
- Njohuri të gjuhës angleze (gjuhet tjera jane perparsi);
- Eksperiencë pune të ngjashme;
- Te ketë kualifikim te përshtatshëm me pozicionin ;
- Te jetë i/e gatshëm për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme;
- Posedimi i patent-shoferit (kategoria B)

Dërgoni CV-në tuaj në email: [email protected]

Galleria