Detajet

Punëtor në Prodhim

1 Pozita
Industria:
Prodhimtari
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
10 April 2021

Përshkrimi

KONKURS PUNE
Bëhu pjesë e ALM Group dhe Happy Shpk.
Titulli/Pozita: Punëtor në Prodhim
Departamenti: Prodhim
Vendi/Lokacioni: Konjuh/Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Kërkohet shfrytëzim i njohurive teknike, përshtatje e shpejtë me detyrat e punës, menaxhim të mirë të kohës dhe zgjidhje efektive të problemeve në departamentin përkatës.

Përgjegjësitë direkte:
-
Bashkëpunim i plotë me personelin tjetër të kompanisë, Operatorin dhe Mikqyrësin;
- Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
- Përgjegjës për pastrimin, mirëmbajtjen, sistemimin e paisjeve dhe makinerisë në fabrikë;
- Respektimin e detyrave të punës, diciplinës dhe mbarvajtjes së punës në procesin e prodhimit të cilat i caktohen nga Operatori.
- Përzgjedhja e veglave, pajisjeve dhe materialeve të duhura të makinerisë;
- Përgjegjës për largimin në kohë të mbetjeve të prodhimit dhe produkteve të gatshme.
- Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajtushmërinë me Sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen
- Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:
- Të ketë të kryer shkollën e mesme;
- Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
- E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
- Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : “ [email protected] ” jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkuroni.
Puna provuese do të zgjat tre muaj ndërsa në fund të kësaj periudhe do të bëhet vlerësimi i kandidatëve për vazhdimin e mardhënieve të rregullta të punës.
Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 02 Prill deri 10 Prill 2021. CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të mirren në konsideratë.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme