Detajet

Recepsioniste

1 Pozita
Industria:
Turizëm / Staf Hoteli
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
08 October 2021

Përshkrimi

Pozicioni: Recepsioniste

Pergjegjësia
Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat
-
Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
- Kontaktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit.
- Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive.
- Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar.
- Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel.
- Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve.
- Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre.
- Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët.
- Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit.
- Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre.
- Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar.
- Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve.
- Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli.
- Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit.

Aftesite
-
Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office.
- Njohja e gjuhës angleze.
- Të jetë komunikative.
- E motivuar për punë.
- Aftësi për punë nën presionin e kohës.
- Gatishmëri për punë jashtë orarit.
Kushtet e punës dhe paga shumë të mira
Apliko permes [email protected] me Subjet: Emertimi i vendit te punes:

Shembull
Subject: Recepsioniste
Aplikuesja duhet te jete femer.

Dokumentet e nevojshme per aplikim:
Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.
Afati i fundit per aplikim: 08 Tetor, 2021

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme