Detajet

Regjisor

2 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Fushë Kosovë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
29 May 2020

Përshkrimi

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall:

K O N K U R S

Për këto vende të lira pune:

Regjisor (2 pozita)

 

Kushtet dhe kriteret:

- të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi aktrim (1) dhe regji (2)

- Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e roleve në teatër e film;

- Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tij para audicionit që e organizon Komisioni profesional i Teatrit “Faruk Begoli”;

- Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;

- Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi.

 

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:

Kandidatët duhen t’i dorëzojnë dokumentet e kompletuar si vijon:

• Dëshminë për shkollimin e mbaruar (diplomë);

• Dëshminë mbi përvojën e punës profesionale;

• Ndonjë referencë nga regjisorët apo teatrot;

• Dokumenti i identifikimi;

• Letër motivuese.

 

Afati i aplikimit:

Afati për aplikim është i hapur deri më 29 maj 2020, ora 16:00.Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin e skanuar, dhe letrën motivuese për pozitën që aplikojnë në email adresën:

Galleria