Detajet

Shef Finance

1 Pozita
Industria:
Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
06 September 2022

Përshkrimi

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës

SHEF FINANCE
Regjioni: Lipjan

Kualifikimet:
-
Diplomë në arsim të lartë në sferën e ekonomisë/administrim të biznesit (BA)
- Certifikim/kualifikim në kontabilitet (niveli1/2)
- Minimum 1 vjet përvoje pune në sferën e menaxhimit të financave
- Aftësi të shkëlqyera organizative, analitike dhe menaxheriale
- Njohuri të punës në programe kompjuterike të ndërlidhura me kontabilitet

Përgjegjësitë:
-
Mbikqyrje e të gjitha aspekteve financiare dhe kontabilitetit në kompani
- Menaxhim i aspekteve tatimore të kompanisë
- Komunikim me institucionet dhe organet si ATK, Dogana, auditorët e jashtëm
- Asistim në përpilimin e buxhetit vjetor
- Menaxhim dhe mbikqyrje e personelit të Financave
- Ndjekja e shpenzimeve të kompanisë dhe raportimi i tyre
- Përpilim i raporteve mujore, pasqyrave financiare bazuar në kërkesat e menaxhmentit
- Raportim i indikatorëve financiar deri tek Drejtori i Financave

Që aplikimi i juaj të meret parasysh, ju lutemi dërgoni CV tuaj në [email protected] me titull "Shef Finance"

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme