Detajet

Zyrtar i financave

1 Pozita
Industria:
Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
26 August 2022

Përshkrimi

INTERNATIONAL MAARIF SCHOOLS OF KOSOVA
Shpall konkurs për pozitën:

Zyrtar i financave në Degën e Prishtinës

Përgjegjësitë:
-
Kalkulimi dhe përgatitja e listës së pagave, kontrollimi i saj me shënimet mbështetëse;
- Përgatitja e librave tregtarë, konfirmimi i tyre me dokumentacionin mbështetës, si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi te udhëheqësi i ekipit;
- Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve tatimore;
- Krijimi i raporteve të ndryshme sipas kërkesës së udhëheqësit të ekipit;
- Ndihma rreth punëve financiare gjatë mbylljes së muajit dhe të vitit;
- Mbështetje në punët administrative.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:
-
Eksperiencë në financa ose në kontabilitet së paku tre vjet;
- Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse (Financa dhe Kontabilitet);
- SCAAK, IKAF, niveli i parë - parësor;
- Njohja e gjuhës angleze ose e gjuhës turke është e detyrueshme;
- Njohuri të mira në pakon e "Office"-it, si dhe të softuerëve financiarë;
- Njohuri të mira për ligjet e tatimeve dhe të procedurave tatimore në Kosovë;
- Aftësi për të punuar vetëm dhe në ambientet e punës në grup;
- Aftësi të mira të prezantimit të institucionit.

MЁNYRA E APLIKIMIT:
Elektronike – Dërgo dokumentacionin në këtë adresë elektronike: [email protected]  

DATA E MBYLLJES SЁ APLIKIMIT:
Më 26.08.2022

Vërejtje: Meqë aplikimi  bëhet në mënyrë elektronike dokumentet duhet të dërgohen të skanuara! Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë!

Tel: + 383 (0) 38 221 456
Prishtinë

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme