Detajet

Zyrtar/e e Administrates

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Ferizaj
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
20 September 2021

Përshkrimi

Zyrtar/e e Administrates

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Grumbullimi dhe analiza e të dhënave të komercialës;
- Përpunimi I të dhënave të shtijes;
- Raportimi I të dhënave nga rezultatet e fituara;
- Punët që ndërlidhen me kontabilitetin, financat dhe administratën;
- Mbajtje dhe sistemim i dokumentacionit;
- Përcjellja dhe administrimi i të gjitha aktiviteteve të zyrës dhe administratës. 

Kualifikimet profesionale dhe arsimore:
- Diplomë universitare ose të jetë në studime në fushën relevante,(E preferuar);
- Aftësi të mira komunikimi;
- Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup;
- Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve;
- Gatishmëri për punë dhe orar fleksibil.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës [email protected] ose kopjet fizike të dokumentacionit të dorëzohen në selinë e Kompanisë “Dauti Komerc” sh.p.k – Magjistralja Ferizaj-Kaçanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit, edhe atë çdo ditë pune duke filluar nga ora 08.00-16.00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

Kontakt tel: 049-736-933
Konkursi është i hapur deri më 20/09/2021

Galleria