Detajet e kompanisë

Ministria e Mbrojtjes

1 Pozita
Prishtinë

Kategoritë:

Post publik / Shtetëror, Sektori i Sigurisë

Email

Numri Kontaktues

Website

https://mod.rks-gov.net/?page=1,1

Foto Galleria

Rreth Kompanisë

Ministria harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si dhe ushtron funksionet e kompetencat e saj, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Ministria e Mbrojtjes është organ shtetërore i përbërë nga nëpunësit civilë dhe personeli ushtarak i FSK-së.

Ministria ka strukturën e saj, të organizuar në drejtori, departamente, sektorë, njësi dhe zyra që sigurojnë funksionalizimin dhe përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të saj.

Misioni, kompetencat dhe detyrat e Forcës së Sigurisë së Kosovës

Forca e Sigurisë së Kosovës mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë ushtarake multietnike, profesionale, e armatosur dhe e autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit, në pajtim me kompetencat e dhëna kushtetuese dhe ligjore.

Detyrat e përgjithshme të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:

1. Mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës;

2. Mbështetja ushtarake autoriteteve civile;

3. Pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare.

Rreth Kompanisë

Themeluar
Numri Stafit251-500

Kompani të ngjajshme

Pozita të hapura pune

Apliko tani! Ju mund të jeni pjesë e kompanisë tonë!