Detajet

Agjent i Shitjes, Operator i prodhimit

3 Pozita
Industria:
Shitje, Transport / Distribuim
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Fushë Kosovë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
23 July 2024

Përshkrimi

Kompania Oberal L.L.C me seli në Fushë Kosovë shpall konkurs për pozitën:
Pozita:
- Agjent i Shitjes  
- Operator Prodhimi
- Shofer

Agjent i Shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Detyrat:
-
Gjen Klientë të ri ne sektorin të cilin punon dhe sigurohet që shërbimi ndaj klientëve te jetë në nivelin më të lartë.
- Bën përgatitje para daljes në teren, vendosë qëllimet për secilën vizitë, dhe përcakton prioritet gjatë vizitave;
- Bën prezantimin, dhe shitjen e produkteve në terrenin përkatës,

Kualifikimet:
-
Kandidati duhet të jetë i motivuar për të arritur objektivat si dhe duhet të ketë prirje për të shitur;
- Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit;
- Nivel të lartë të integritetit dhe motivit personal;
- Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
- Patentë të vozitjes, kategoria B.

Operator Prodhimi
Kërkohet shfrytëzim i njohurive teknike, përshtatje e shpejtë me detyrat e punës, menaxhim të mirë të kohës dhe zgjidhje efektive të problemeve në departamentin përkatës.

Përshkrimi i detyrave të punës:
-
Punonjësi para se të filloj punën, kontrollon se makina a është në rregull;
- Punonjësi kujdeset qe te mirëmban makinën sipas udhëzimeve nga mbikëqyrësi,
- Punonjësi pranon detyrat nga mbikëqyrësi si dhe raporton në baza ditore/javore për procesin e punës,
- Punonjësi i cili operon me makinë, gjatë kohës kur punon makina, nuk guxon të largohet nga makina, apo të përqendrohet jashtë punës së makinës;
- Punonjësi gjatë orarit të punës kujdesët që të mirëmbahet vendi i punës
- Kryen edhe punë të tjera sipas nevojës dhe prioriteteve te përcaktuara nga mbikëqyrësi i prodhimit

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:
-
Të ketë të kryer shkollën e mesme;
- Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
- E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
- Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndërrimet eventuale

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV-në në e-mail adresën: [email protected] ose mund të vini të zyre dhe të plotësoni aplikacionin për punësim.
Adresa Dëshmori pn, Miradi e Epërme (afër Xhamisë), Fushë Kosovë,
Kandidatet të cilat i plotësojnë kushtet e lartcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Galleria