Detajet

Asistent për Përkthime nga gjuha shqipe në serbokrate dhe anasjelltas

2 Pozita
Industria:
Post publik / Shtetëror
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
300-400€ Bruto
Lokacioni:
Viti
Edukimi:
Karriera:
Gjuhët:
Shqip, Serbo-Kroate
Patenta e shoferit:

Deadline:
26 July 2020

Përshkrimi

https://kk.rks-gov.net/viti/wp-content/uploads/sites/32/2020/06/Konkurs-me-procedure-te-thjeshtsuar-Pekthyes.pdfNë bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit për Shërbimin Civile të Republikës së Kosovës nr.03/L-149 dhe Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civile Komuna e Vitis shpall:

KONKURS
( Procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit)


Zyra e Kryetarit
Titulli i punës:Asistent për Përkthime nga gjuha shqipe në serbokrate dhe anasjelltas.
Nr. i pozitave: dy (2)
Paga Bruto: 350.00
Lloji i kontratës; (Marrëveshje për shërbime të veçanta)
Kohëzgjatja e kontratës; 31.12.2020.
Qëllimi i angazhimit:Përkthimi i vendimeve të Kuvendit Komunal.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
•Pregaditë vendimet e kuvendit komunal për përkthime .
•Pregadit procesverbalet dhe ato përkthehen në dy gjuhët
•Merr pjesë në mbledhjet ku ka nevojë për përkthime për komunitete .
•Pregadit matrialet për këshilltar të kuvendeve komunale.
•Bashkpunimi me zyren të cilat kanë nevojë për ndihma profesione në përkthime.
•Detyrat tjera sipas kërkesës nevojës së paraqitur.

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara:
•Diplome: Shkolla e mesme
•Shakthësi komjuterike në programet WORD.Exel. dhe progarmet që i nevojiten.
•Të ketë aftësi të mira komunikuese nder njerezore dhe të jetë i gatshëm të punoj me orar të caktuar të punës.

Aplikacionet merren dhe te plotesuara dorëzohen në arkivin qëndror të Komunës së Vitisë në objektin e ri Afati i aplikimit është 8 dite, nga dita e shpalljes publike të konkursit në Web faqen komunale  dhe tabelen e shpalljeve publike.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.
Përzgjedhja do të bëhet nga komisioni profesional.

Shiko Konkursin

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2008
Numri Stafit251-500

Punë të Ngjajshme