Detajet

Asistente Financiare

1 Pozita
Industria:
Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
31 January 2022

Përshkrimi

Asistente Financiare
Kompania: MCM Travel
Orar i plote

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
-
Vendosja e të dhënave të sakta të transaksioneve të aktivitetit të ndërmarrjes apo organizatës;
- Kontrollojnë saktësinë e faturave dhe dokumentacionit të kompanisë;
- Përditësojnë veprimet me banka dhe arka;
- Bëjnë deklarimet online të taksave dhe tatimeve të subjektit;
- Mbajnë me korrektësi dokumentacionin në dosje;
- Raportojnë dhe vënë në dijeni administratorin e ndërmarrjes apo organizatës lidhur me raportet e përgaditura;
- Respektojnë legjislacionin dhe udhëzimet e tij;
- Zhvillojnë aftësitë e veta përmes kualifikimeve në këtë sektor

Kualifikimet:
-
Diplomë Universitare;
- Njohuri të mira të kompjuterit dhe pakos Microsoft Office;
- Njohuri të mira në ndonjë softuer kontabiliteti/finance;
- Njohuri të mira në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve;
- Njohja e gjuhës angleze;
- Aftësi të mira në të shkruar dhe në të folur

CV – të dhe referencat që dëshironi të dërgohen në [email protected]

Galleria