Detajet

Drejtor i Depos dhe Logjistikës

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
06 September 2022

Përshkrimi

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës

Drejtor i Depos dhe Logjistikës
Regjioni: Lipjan

Kualifikimet:
-
Minimum 3 vite përvoje pune në menaxhim të depos.
- Njohuri te shkelqyera ne proceset operative te menaxhimit ne depo.
- Formulim dhe implementim i indikatoreve te performances per proceset e punes ne depo.
- Aftësi të shkëlqyera organizative, analitike dhe menaxheriale
- Njohuri të punës në programe kompjuterike të ndërlidhura me menaxhim te depos (Warehouse Management Systems)

Përgjegjësitë:
-
Organizim intern i depos ne aspektin e pranimit, ruajtjes dhe daljes se mallrave
- Organizim dhe menaxhim i orarit te dergeses se mallrave ne shitore
- Menaxhim i te gjitha aspekteve te sigurise dhe pastertise ne depo
- Estimacion logjistik per te mbeshtetur shitore te re
- Identifikim i nevojave per investim ne flotën e automjeteve dhe mjeteve tjera te punes te nderlidhura me depon
- Ndjekje e te gjitha aspekteve ligjore per pune ne depo
- Rekrutim i personelit te depos

Që aplikimi i juaj të meret parasysh, ju lutemi dërgoni CV tuaj në [email protected] me titull "Drejtor

Galleria