Detajet

Drejtor Teknik

1 Pozita
Forting
Industria:
Menaxhment, Personel i kualifikuar, Administrativ / Logjistik, Shitje
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prizren
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:
B

Deadline:
08 April 2021

Përshkrimi

Informatat për kompaninë
Kompania Forting shpk është Distributor I kompanisë amerikane FORTA CORPORATION nga Pennsylvania, të fibrave polimere për përforcim të asfaltit Forta Fi dhe për përforcim të betonit Forta Ferro. Forting shpk është Distributor me të drejta ekskluzive për distribuimin e këtyre përforcuesve për tërë Evropën Juglindore dhe Hungarinë. 

Qëllimi I konkursit
Forting shpk inkurajon të rinjët ambicioz dhe kreativ të konkurojn për pozitën e Drejtorit Teknikë. Edhe ata kandidat që nuk do të kenë mundësinë e përzgjedhjes në këtë pozitë, CV-të e tyre dhe performansat e treguara gjatë intervjusë do të mirren parasysh gjatë përzgjedhjes së Menagjerve të Sektorve gjatë vitit 2021.

Pozicioni: Drejtor Teknikë
Selia dhe vendi i punës:  Prizren

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Zhvillon dhe implementon strategjitë e kompanisë,
- Komunikon me partnerët dhe klientët,
- Bënë promovimin e produkteve, 
- Përcjellë realizimin dhe implementimin e projekteve me produktet e kompanisë,
- Planifikon dhe realizon porositë e produkteve sipas kërkesave të tregut,
- Pregaditë dhe përditëson dokumentacionin teknikë, 
Mbanë evidencën e rregullt dhe mirëmbanë rrjetin e partnerve dhe klientve si dhe pregaditë dhe përditëson data base të informatave për partnerët dhe klientët, 
- Pregaditë projeksionin e planeve afatshkurtëra dhe aftgjata dhe I propozon Bordit të akcionarve për aprovim,
I kryen edhe detyrat tjera të përcaktuara nga Drejtori dhe Bordi.  

Kualifikimi I preferueshëm
-
Diplomë univerzitare për ndërtimtari, ndonjerën prej fakulteteve teknike ose për biznes menagjment (përparsi sipas renditjes),
- Përvojë pune së paku 3 vjeqare të menagjimit në fushën e ndërtimit të rrugëve apo në ndërtimin e lartë.
-  Përvojë pune së paku 3 vjeqare në udhëheqje dhe menagjim të një biznisi të mesëm (opcionale),
- Të jetë I moshës deri 45 vjeqare,
- Aftësi të mira organizative, koordinuese dhe të vendimmarrjes,
- Afttësi të mira komunikuese, prezentimit dhe të punës në ekip,
- Njohës I mirë I paketës Microsoft Office,
- Komunikim I shkëlqyer me shkrim në gjuhën shqipe,
- Njohës I mirë i gjuhës angleze, komunikim dhe shkrim,
- Të ketë aftësi të mira analitike dhe logjike,
- Përparsi kanë kandidatët nga Prizreni,
 Preferohet të ketë patent shoferi, kategoria B.
 
Të interesuarit të dergojnë CV-të e tyre në adresën: [email protected], ose në hard copy ne zyret e Fortingut në rrugën Saracët Nr. 50, Prizren. 

Pas analizës së CV-ve kandidatët që hyjnë në zgjedhje të ngushtë do të ftohen në intervistë. 

Galleria