Detajet

Elektricist – mbikqyrës teknik i Qendrës

1 Pozita
LESNA MAX
Industria:
Shërbime / Mirëmbajtje
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
19 October 2021

Përshkrimi

KONKURS

 "LESNA MAX" Prishtinë, me lokacion në Rr. Elez Berisha Nr.4, Magjistralja  Prishtinë - Fushë Kosovë, shpall konkurs për pozitën:

Elektricist – mbikqyrës teknik i Qendrës

Detyrat:
-
Mbikqyr dhe i kryen të gjitha punët teknike në objekt.
- E bën mirëmbajtjen rutinore të instalimeve elektrike, të paisjeve të objektit, dhe kontrollin e rregullt të tyre.

Kushtet:
-
Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale,
- Përvoja e punës në lëminë e kërkuar,
- Posedimi i patent shoferit,

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, Aplikacionet e plotësuara duhet ti dorëzojnë drejtët për së drejti në recepcionin e Qendrës Tregëtare “Lesna ing AF” në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, ose aplikacionet munden ti tërhjekin dhe pastaj të plotësuara t’i dërgojn në e-mail adresën: [email protected]

Për informata shtesë mund te lajmroheni në numrin e tel. Tel/Fax: 038/606-181, 044/779-977, 044/992-299
Konkursi do të jetë i hapur për aplikim deri me datën 15.10.2021 ora 16:00

Galleria