Detajet

Infermier/e

1 Pozita
Industria:
Medicinë
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
19 October 2021

Përshkrimi

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS CROATIAN CLINIC A HAXHIU SH.P.K.

Titulli i vendit të punës: Infermier/e
Orari: I plotë
Vendi i punes: Prishtinë

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:
-
Kujdeset për kualitetin e shërbimeve mjekësore,
- Etika dhe qasja profesionale ndaj pacientëve dhe institucionit,
- Dhënia e këshillave profesionale,
- Administrimi i terapisë me rrugë Intravenoze (I.V.) dhe Intramuskulare (I.M.)
- Marrja e gjakut përmes kanillës,
- Mbajtja e rendit dhe qetësisë brenda klinikës.

Aftësitë e kërkuara:
-
Aftësi për të komunikuar në mënyrë verbale.
- Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
- Përvojë pune së paku 2 vite,
- Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore (EKG),
- Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:
-
Licensa përkatëse e punës,
- CV e shkurtër dhe përshkrim i përvojës profesionale.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në bashkë me referencat në E-mail: [email protected]
Konkursi do të jetë i hapur nga data 05.10.2021 deri më datën 31.10.2021.

Galleria