Detajet

Mirëmbajtëse

1 Pozita
Industria:
Shërbime / Mirëmbajtje
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
18 September 2021

Përshkrimi

Fondacioni turk ‘’Maarif’’ - Prishtinë shpall konkurs për pozitën:
Mirëmbajtëse

Kushtet e përgjithshme:
Për pozitën e lartpërmendur kandidatet duhet:
-
Të kenë përvojë pune;
- Të njohin gjuhën turke;
- Te jenë në moshë prej 30 - 40 vjeçe;
- Të ketë të kryer së paku shkollimin e mesëm.

Dokumentacioni i kërkuar për pozitën e lartpërmendur:
-
Certifikatën e lindjes;
- Certifikatën nga gjykata që dëshmon se kandidatja nuk është nën hetime;
- Kopjen e letërnjoftimit;

Mënyra e aplikimit:
Elektronike – Dërgo dokumentacinon në këtë adresë elektronike: [email protected]

Data e mbylljes së aplikimit:
18.09.2021

Vërejtje: Meqë konkurrimi bëhet në mënyrë elektronike dokumentet duhet të dërgohen të skanuara! Vetëm kandidatet që plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë!
Mob: 038 600 160
Prishtinë

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme