Detajet

Praktikant/e (Me pagesë)

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
28 February 2021

Përshkrimi

Kolegji Europian i Kosovës ”ECK”, me bazë në Prishtinë në kuadër të Internship programit ofron mundësi për punë praktike.Praktika zgjatë 3 muaj dhe varësisht prej interesimit dhe suksesit të kandidatit/ës mund të vazhdohet dhe për 3 muaj të tjerë.

Pozita e punës: Praktikant / e

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
- Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e raporteve, korrespondencave, si edhe mban agjendën e përditshme në punët e marketingut, promovimit dhe marrëdhëniet me publikun;
- Monitoron zhvillimin e konkurrencës dhe zhvillimin e nevojave të klientëve në teren;
- Ndihmon dhe përkrah të gjithë të interesuarit dhe bashkëpunëtoret në aspektin administrative. 
- Ndihmon në përgatitjen e raporteve dhe punëve administrative
- Ndihmon në kryerjen e detyrave tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi brenda fushës së përgjegjësisë.

Kualifikimet e kërkuara:
- Kandidati/ja duhet të jetë në studime apo i/e diplomuar në Arsimin Universitar;
- Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze (në shkrim dhe në të folur);
- Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
- Shkathtësi të mira të komunikimit;
- Njohuri të mira të punës me kompjuter (Word, Excel dhe Internet Explorer);
- Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip.
- Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi.

Benifitet nga praktika:
- Ambient profesional dhe miqësor të punës,
- Mundësi për avancim profesional nga trajnimet e ndryshme që ofrohen falas për stafin,
- Mundësi punësimi pas përfundimit të praktikës.

Si të aplikoni ?
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke klikuar këtu: APLIKO
Konkursi është i hapur deri më 28 Shkurt 2021

Galleria