Detajet

Program i vetëpunësimit për persona të riatdhesuar

Pozita
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Edukimi:
Karriera:
Gjuhët:
Patenta e shoferit:

Deadline:
03 December 2020

Përshkrimi

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme