Detajet

Punëtor në Prodhim / Auto Mekanik / Mirëmbajtës të Makinave

3 Pozita
Magic ICE
Industria:
Food Industry, Prodhimtari, Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Lipjan
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:
B

Deadline:
30 October 2021

Përshkrimi

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitën e hapura të punës: Punëtor në Prodhim / Auto Mekanik / Mirëmbajtës të Makinave

Pozicioni: Punëtor në Prodhim 

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Është përgjegjës për precjellje, pastrim, inspektim dhe raportim të procesit të punës në prodhim;
- Duhet të përkujdeset që kushtet e përgjithëshme dhe rregllohet e kompanisë të respektohen;
- Kujdeset që të zbatohen në përpikmeri udhëzimet e vendit të punës sipas përgjegjësive të pozicionit përkatës;
- Duhet t’i përmbahet të gjitha kushteve të sigurisë dhe është i detyruar t’i ndjek rregullat e sigurisë si dhe të pajiset me veshje dhe mjete mbrojtëse të ofruara nga kompania;
- Kryen edhe detyra tjëra shtesë sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kualifikimet dhe Aftësitë:
- Të zotëroi diplomë të shkollës së mesme;
- Përvoja e punes në pozicione të ngjashme do të jetë përparësi;
- Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup.

Orari i punës
- Punohet në dy ndërrime (paradite dhe pasdite).

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Punëtor në Prodhim” ose të kontaktojn në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozicioni: AUTO MEKANIK

Detyrat dhe përgjëgjësitë:
- Mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e automjeteve te kompanisë.
- Diagnostifikimi i problemeve te automjeteve ,defekteve te mundëshme.
- Ndrrimi i pjesëve te automjeteve sipas nevojës.
- Eleminimi i defekteve .
- Kontrollimi i KM për vaj, në raporte javore .
- Ndezja e automjeteve te cilat nuk voziten dhe kontrolla e tyre ne plane javore.
- Intervenimi në rast prishje të automjeteve sipas nevojës në lokacione të ndryshme.
- Te kete njohuri - world exell
- Për më tepër ai kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të automjeteve te kompanisë.

Kërkesat:
  •  Diploma e shkollës së mesme,certifikimet e ndryshme janë përparësi
  • Të ketë përvojë  si automekanik.
  • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
  • Nga ora 16:00 deri 08:00 (Me ndrrime )
  • Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Mekanik”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozicioni: MIREMBAJTËS TË MAKINAVE

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Mbikqyrë dhe mirëmban dhe rregullon makinat e prodhimit, në prodhim dhe fabrikë.
- Mbikqyrë paisjet e punës
- Kontrollon dhe mban evidence për kohen e servisimeve
- Mban evidence të prishjeve dhe rregullimin e makinave/paisjeve.
- Bënë lëshimin e paisjeve në punë dhe e kontrollon gjatë punës.
- Të bashkëpunojë me stafin
- Të zbatojë rregullat e  punës
- Përgjigjet për makinat dhe paisjet në prodhim

Kualifikimet / Kërkesat:
- Të ketë të mbaruar shkollen e Mesme te Makinerise / Fakultetin e Makinerise/ose pervoje pune
- Të njohë makinat prodhuese dhe mënyrën e punës
- Të jetë i shkathët dhe komunikativ
- Të njoh gjuhen Angleze ne te folur dhe shkruar mire

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM
- Cv (Curriculum Vitae)
- Diplomë
- Tituj / Grada Shkencore
- Përvoja e punës/Referenca

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN ELEKTRONIK OSE FIZIKISHT  NE:
"MAGIC ICE "Joint Stock Company, Adresa : Zona Industriale pa Numer, Lipjan, E-mail: [email protected], Tel: 049/125605 prej ores 9.00 deri me 17.00

Aplikimi është i hapur deri më datën 30 Tetor 2021
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Galleria