Detajet

SHITËS AMBULANTIV

1 Pozita
Camel
Industria:
Shitje
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Vushtrri
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:
B

Deadline:
28 January 2022

Përshkrimi

Kompania “Camel” nga dita e themelimit deri më sot ka qëndruar mbi përkushtimin ndaj prodhimit, fokusin në nevojat e konsumatorëve, investimin e vazhdueshëm në pajisjet moderne në prodhimin e Biskotave, Vaferit dhe Flipsave, zhvillimin e resurseve njerëzore, dhe në përvojën e gjatë dhe zellin e punonjësve të saj. “Camel” tashmë është një ndër prodhuesit më serioz në këtë fushë prodhimtarie.
Ne synojmë prodhimin e produkteve cilësore vendore, duke kontribuar njëherësh edhe në mirëqenien sociale ndërmjet punësimit të sa më shumë punëtorëve vendorë.

Kompania “Camel” shpall konkurs për pozitën:
SHITËS AMBULANTIV (TREG TRADICIONAL)

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Përgjegjës për shitjen e mallit të programit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga mbikëqyrësi (supervizori);
- Mbanë evidencë financiare ditore për vleren e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në teren;
- Bën përgatitjet para daljes në teren, i përmbahet planit ditor të vizitave në routa që i cakton mbikëqyrësi (supervizori);
- Obligimet që duhet ti përcjellë:
1.Prezantimin,
2.Shitjën,
3.Kontrollimin e stokut në pikë dhe cmimeve në raft dhe pozicion,
4.Raportimin ditor te mbikëqyrësi (supervizori).

Kualifikimet e kërkuara:
- Përfundimin e Shkollës së Mesme;
- Aftësi të shkëlqyera komunikimi duke qene më bindës në prezantim;
- Të ketë aftësi të shkëlqyera në menaxhimin e kohës;
- Preferohet të ketë përvojë në këtë drejtim dhe menaxhimin e punës në presion;
- Patent shofer në kategorinë B.

Procesi i aplikimit:
Duke dërguar CV-në tuaj me foto në e-mail: [email protected]
apo duke sjellur fizikisht CV-në tuaj me aplikacion tek zyret e Camel në Vushtrri, Rr. Arsim Muzaqi PN, afër parkut të qytetit. (afër marketit Interex).
Konkursi do të jetë i hapur nga data 13/01/2022 deri me 12/02/2022.

Galleria