Detajet

Shofer kamioni

1 Pozita
Industria:
Transport / Distribuim
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Fushë Kosovë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:
C

Deadline:
23 July 2024

Përshkrimi

Koral Dairy SHPK, shpall konkurs për:

Shofer kamioni (Kategoria C)-Grumbullues Qumeshti
- Merr përsipër dhe përmbush obligimet e grumbullimit të lëndës së parë në zonat e caktuara
- Kujdeset që të grumbullojë qumështin sipas instruksioneve të menaxhmentit
- Kujdeset që të jetë i përpiktë në grmbullimin dhe nuk lejon vonesa
- Kujdeset gjatë gjithë kohës për transportimin e sigurt të qumështit si lëndë e parë
- Merr masa dhe koordinohet në cdo kohe me menaxhmentin në lidhje me ndryshimet eventuale
- Mirëmbane kontakte korrekte dhe të afërta me furnizuesit dhe raporton në baza të rregullta për cdo kërkesë
- Raporton për prblemet dhe sfidat
- Merrë përsipër dhe kryen punë dhe detyra tjera sipas kërkesës së punëdhënësit
- Kujdeset qe zbatohen te gjitha rregulloret ne fuqi te punedhenesit.

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në në emailin: [email protected]

Telefon: +38345498505.

Galleria