Detajet

Vende të lira pune

4 Pozita
Industria:
Shitje, Transport / Distribuim, Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
17 April 2024

Përshkrimi

Afri Group hapë konkurs për pozitat: 

  1. Agjent i shitjes (1) (Prishtinë, Fushë Kosovë)
  2. Merschandiser per terenin e Gjakoves (1)
  3. Depoist (1) (Prishtinë, Fushë Kosovë)

Kualifikimet e kërkuara për Agjent i Shitjes
- Të ketë të mbaruar shkollën e mesme;
- Së paku dy vite përvojë pune shitje në teren;
- Të jetë komunikativ, të jetë i vendosur dhe të ketë vetë-iniciativë;
- Të ketë aftësi bindëse në shitje;
- Të ketë aftësi të mira të komunikimi
- Patent shoferi kategoria B.

Detyrat dhe përgjegjegjësitë:
- Të vizitojë blerësit sipas planit të dhënë nga menaxheri;
- Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve në teren;
- Të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në treg;
- Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun);

Kualifikimet e kërkuara për Merchandiser
- Diplomë të shkollës së mesme,
- Përvojë pune së paku 1 vjet;
- Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;
- Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe komunikimi;
- Aftësi për menaxhimin e punës nën presion;

Kualifikimet e kërkuara për Depoist
- Të bëjë pranimin e mallit ne depo
- Pergatitjen e pajisjeve per ekipet ne teren
- Regjistrimin e pajisjeve ne depo, mirembajtjen e stokut ne sistem
- Të kujdeset për mirëmbajtjen e vendit te punës,
- Detyra te tjera te percaktuara nga mbikqyresi direkt qe nderlidhen me punen

Të gjithë të interesuarit luten të dergojnë CV dhe një foto në email adresen:
[email protected] apo ne numrin kontaktues +38349877990
Aplikacionet e dërguara pas mbylljes së konkursit nuk merren parasysh.

Galleria