Detajet

Vende të lira pune

20 Pozita
Industria:
Ndërtim / Paisje, Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
16 April 2024

Përshkrimi

KONKURS
Kompania ndertimore “N.N. 100�SIGN” hap konkurs per:

Nje (1) Zyrtare i/e Prokurimit
Pozita: Zyrtare i/e Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-
Hulumton Planifikon dhe koordinon proceset e prokurimit në përputhje me nevojat e kompanisë,
- Pergadit dhe dorezon tenderet
- Hulumton cmimet e materialeve specifike ne treg

Kualifikimet e kërkuara:
-
Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik ose fusha te lidhura me biznesin, Bachelor ose Master;
- Njohuri të thella të praktikave të mira të prokurimit dhe të ligjeve të aplikueshme
- Përvojë pune të vlefshme në fushën e prokurimit, idealisht në një pozicion menaxhues
- Njohje e mirë e gjuhës angleze
- Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
- Njohuri të mira të software-ve të prokurimit dhe teknologjive të tjera të lidhura me prokurimin
- Aftësi komunikimi dhe negociimi
- Aftësi organizative dhe menaxhuese
- Njohje e mirë e gjuhës angleze
- Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani

Dy (2) Inxhiniere te Ndertimtarise
Pozita: Inxhinier i ndertimtarise i diplomuar ne sistemin 5 vjeqar ose Master

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Menaxhon kontratat dhe projektet
- Menaxhon dhe mbikqyre realizimin e punimeve ne teren
- Projekton dhe ben llogaritjet statike te objekteve
- Pergadite raportet e punes

Kualifikimet e kërkuara:
- Fakulteti I Ndertimtarise/ IDA ose Master;
- Njohuri të thella të praktikave të mira të punes menaxheriale dhe mbikqyrese
- Përvojë pune 5 vite pas diplomimit, në fushën e projektimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit te projekteve
- Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
- Njohuri të mira të software-ve per projektim si autoCAD ose ArchiCAD, Revit etj
- Aftësi komunikimi dhe negociimi
- Aftësi organizative dhe menaxhuese
- Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani
- Njohje e mirë e gjuhës angleze / preferohet
- Te kete patente shoferi/ kategoria B

Nje Bachelor i Ndertimtarise
- Mban ditaret dhe librat e ndertimit
- Menaxhon dhe mbikqyr punetoret si dhe punimet ne teren
- Pergadite raportet e punes ne baza ditore

Kualifikimet e kërkuara:
- Fakulteti I Ndertimtarise/ Bachelor
- Njohuri të thella të praktikave të mira të punes si udheheqes dhe mbikqyres
- Përvojë pune në fushën e projektimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit te projekteve
- Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
- Njohuri të mira të software-ve per projektim si autoCAD ose ArchiCAD, Revit etj
- Aftësi organizative dhe menaxhuese
- Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani
- Njohje e mirë e gjuhës angleze/ preferohet
- Te kete patente shoferi/ kategoria B

Nje (1) Teknik I ndertimtarise
Nje teknik I ndertimtarise

Kualifikimet e kërkuara:
- Shkolla e Mesme e Ndertimtarise

Pese (5) Mjeshter
- Pese mjeshter te ndertimtarise

Dhjete (10) Punetore fizik
- Dhjete punetore fizik

Të gjithë kandidatët të dërgojnë CV-në në adresën tonë elektronike: [email protected] deri me datë 20.04.2024.

Galleria